موسیقی

مرحوم شجریان با اشعار حافظ معجزه کرد

خبرنگاران/خراسان رضوی استاد زبان ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: حافظ بازوی توانای موسیقی سنتی است که محمدرضا شجریان با اشعار او معجزه کرده است.

21 آبان 1399

محلی های نوستالژیک؛ از رعنا تا بارو بارو

روزنامه خراسان: ایران شبیه یک جعبه موسیقی بزرگ است. جعبه ای که دست روی هر منطقه اش بگذارید، از آن صدای ساز و آواز خاص همان منطقه درمی آید.

28 دی 1398